PERSONEL DURUMU
                   İlçe Müdürlüğümüzde hizmetler 1 Mühendis, 3 Veteriner Hekim, ve 1 Kadrolu İşçi tarafından yürütülmektedir.

           

1-Mehmet ESEN                İlçe Müdürü V. (Vet. Hek.)      

Sağlık Personeli;

2-Ali BOZDEMİR             Veteriner Hekim

3-İlknur ÇEVİK                 Veteriner Hekim

4-Osman KÜLÜR              Veteriner Hekim

Teknik Personel

5-Bayram ERKAN             Ziraat Mühendisi

İşçiler

6- Davut SİPAHİ;                 Kadrolu İşçi

 

HİZMET BİNASI VE ARAÇ

         İlçe Müdürlüğümüz hizmetlerini kendisine ait olan binada yürütmektedir. İlçe Kuruluşundan bu yana hizmet binasının çatı tamiri, bakım-onarım, ihata duvarının yapımı, yer betonunun dökümü, çevre ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Daha önce soba ile ısıtılan hizmet binasına 2003 yılının başında Burdur Tarım İl Müdürlüğü Koruma, Güzelleştirme ve Zirai Yayım Derneği tarafından kalorifer tesisatı döşetilmiştir. Yine dernek kanalı ile İlçe Müdürlüğümüze fotokopi,  bilgisayar, çalışma koltuğu alınarak İlçe Müdürlüğümüz teknik donanımı tamamlanmıştır. 2003 yılında genel bütçeden temin edilen ödenek ve şahısların malzeme katkılarıyla İlçe Müdürlüğümüz hizmet binasının genel bakım-onarımı yapılmıştır. Yine 2004 yılında genel bütçeden temin edilen ödenek ile araç ve tarımsal makinelere ait garaj yapımı işi tamamlanmıştır. 2006 yılında genel bütçeden talep edilmiş ödenek ile hizmet binasının diğer bakım onarım ve bilgi işlem merkezinin bakım onarımı yaptırılmıştır.

          İlçe Müdürlüğümüz hizmetleri 1 adet 1991 model Nisan marka 4*4 pickup ve 1 adet müdürlük hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış Fiat Doblo marka araç ile yürütülmektedir.

ARAZİ DAĞILIMI VE GENEL BİLGİLER:

                 İlçemiz Burdur İlinin güneybatısında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 125 km dir.İlçe merkezinin rakımı 1200-1250 m aralığındadır. En yüksek dağları Boncuk (2264 m) ve Koçaş'tır (2100 m). İlçemizin toplam yüzölçümü 287.55x1 dekardır. İlçe halkının % 50 sinden fazlası tarım işi ile uğraşmaktadır. İlçemizin arazi dağılımı aşağıdaki şekildedir.

TARIM ALANI :(1,2,3,4,5,6,7,8 toplamı)                                     32.188          dekar

Tarım alanlarının dağılımı aşağıdaki şekildedir :

1-Tarla Arazisi :

a-Ekilen Tarla Arazisi Sulanan :                                                      7.052         dekar

 b-Ekilen Tarla Arazisi Sulanmayan :                                             19.533        dekar  

2-Nadas (sürülüp hazırlanan veya sürülmeden bırakılan arazi) :     2.661           dekar

3-Ekilen Sebze Alanı :                                                                        849            dekar

4-Meyve Bahçeleri** :                                                                        376           dekar

5-Kavaklık-söğütlük :                                                                       1.667          dekar

6-Bağ** :                                                                                               50           dekar

7-Tarıma elverişli olduğu ekilip-dikilmeyen alan* :                         1.605          dekar

8-Koruluk ve orman arazisi(fundalık ve makilik dahil) :                  221.113      dekar

9-Su Sahaları* :                                                                                 360             dekar

10-Otlak (mer’a) arazisi :                                                                  23.300        dekar

11-Daimi Çayır :                                                                                625             dekar

12-Tarıma elverişsiz arazi(taşlık,bataklık,çorak arazi vb.) :              3.150         dekar

13-Köy yerleşim yeri arazisi(mezarlık , harmanyeri dahil)* :           5.210         dekar

                                                                           TOPLAM :        287.551      dekar