İbrahim GÜLPINAR  
Malmüdürü V.
 
 
 
ALTINYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
Malmüdürlüğümüz Altınyayla Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait hizmet binası içerisinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiğimiz servislerimiz
-Muhasebe Servisi     
     -1 V.H.K.İ. ( vezne)
 
     
Saymanlığımızdan, Aralık-2015 ay sonu itibariyle 138 personele maaş ve özlük hakları ödemesi yapılmaktadır. Bu personel arasında İlçe Jandarma , İlçe Sağlık, İlçe Özel İdare personeli saymanlığımıza bağlı değildir.
            2014 yıl sonu itibariyle Bütçe Giderleri 6.227.387,91 TL, Bütçe Gelirleri İse 1.975.616,13 TL olarak gerçekleşmiştir.
            Aralık-2015 ay sonu itibariyle Bütçe Giderleri 7.050.359,96 TL, Bütçe Gelirleri ise 2.309.398,81TL’dir.
            2015 Aralık  ayı sonu itibariyle işlem yaptığımız yevmiye sayısı 6.000 dir.
Gelir servisi işlemleri  E-Vdo Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Malmüdürlüğümüze kayıtlı halen  137 Gerçek Usul, 124 Basit Usul, 17 Kurumlar Vergisi Mükellefi ve 59 GMSİ Mükellefi  ile 4110 potansiyel mükellefe hizmet verilmektedir.
Milli Emlak Servisi iş ve İşlemleri MEOP otomasyon sistemi üzerinden  yürütülmektedir.
 
 
Taşınmaz Durumu
Tescilli Taşınmaz        :1297 Adet
Yüzölçümü                 :152.198.505,00 m2
Tahsisli Taşınmaz       :40 Adet        
Yüzölçümü                 :56.483.667,95 m2