PERSONEL DURUMU
                   İlçe Müdürlüğümüzde hizmetler 2 Mühendis, 1 Veteriner Hekim, ve 1 Sözleşmeli İşçi tarafından yürütülmektedir.

           

1-Mehmet ESEN                İlçe Müdürü V. (Vet. Hek.)      

Sağlık Personeli;

2-Ali BOZDEMİR                Veteriner Hekim

 Teknik Personel

3-Bayram ERKAN               Mühendis

4-Celal TANKUŞ                 Mühendis (Asmabağ Köyü Tarım Danışmanı)

İşçiler

5- Davut SİPAHİ;                 Sözleşmeli İşçi (Taşeron)

 

HİZMET BİNASI VE ARAÇ

         İlçe Müdürlüğümüz hizmetlerini kendisine ait olan binada yürütmektedir. İlçe Kuruluşundan bu yana hizmet binasının çatı tamiri, bakım-onarım, ihata duvarının yapımı, yer betonunun dökümü, çevre ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Daha önce soba ile ısıtılan hizmet binasına 2003 yılının başında Burdur Tarım İl Müdürlüğü Koruma, Güzelleştirme ve Zirai Yayım Derneği tarafından kalorifer tesisatı döşetilmiştir. Yine dernek kanalı ile İlçe Müdürlüğümüze fotokopi,  bilgisayar, çalışma koltuğu alınarak İlçe Müdürlüğümüz teknik donanımı tamamlanmıştır. 2003 yılında genel bütçeden temin edilen ödenek ve şahısların malzeme katkılarıyla İlçe Müdürlüğümüz hizmet binasının genel bakım-onarımı yapılmıştır. Yine 2004 yılında genel bütçeden temin edilen ödenek ile araç ve tarımsal makinelere ait garaj yapımı işi tamamlanmıştır. 2006 yılında genel bütçeden talep edilmiş ödenek ile hizmet binasının diğer bakım onarım ve bilgi işlem merkezinin bakım onarımı yaptırılmıştır               İlçe Müdürlüğümüz hizmetleri 1 adet 1991 model Nisan marka 4*4 pickup ve 1 adet müdürlük hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış Fiat Doblo marka araç ile yürütülmektedir.

ARAZİ DAĞILIMI VE GENEL BİLGİLER:

                 İlçemiz Burdur İlinin güneybatısında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 125 km dir.İlçe merkezinin rakımı 1200-1250 m aralığındadır. En yüksek dağları Boncuk (2264 m) ve Koçaş'tır (2100 m). İlçemizin toplam yüzölçümü 287.55x1 dekardır. İlçe halkının % 50 sinden fazlası tarım işi ile uğraşmaktadır. İlçemizin arazi dağılımı aşağıdaki şekildedir.

TARIM ALANI :(1,2,3,4,5,6,7,8 toplamı)                                     32.188dekar

Tarım alanlarının dağılımı aşağıdaki şekildedir :

1-Tarla Arazisi :

a-Ekilen Tarla Arazisi Sulanan :                                            7.052               dekar

 b-Ekilen Tarla Arazisi Sulanmayan :                         19.533             dekar  

2-Nadas (sürülüp hazırlanan veya sürülmeden bırakılan arazi) :                           2.661               dekar

3-Ekilen Sebze Alanı :                                                                      849                  dekar

4-Meyve Bahçeleri** :                                                                      376                  dekar

5-Kavaklık-söğütlük :                                                                       1.667               dekar

6-Bağ** :                                                                                          50                    dekar

7-Tarıma elverişli olduğu ekilip-dikilmeyen alan* :                         1.605               dekar

8-Koruluk ve orman arazisi(fundalık ve makilik dahil) :                  221.113           dekar

9-Su Sahaları* :                                                                                 360                  dekar

10-Otlak (mer’a) arazisi :                                                                  23.300             dekar

11-Daimi Çayır :                                                                               625                  dekar

12-Tarıma elverişsiz arazi(taşlık,bataklık,çorak arazi vb.) :   3.150               dekar

13-Köy yerleşim yeri arazisi(mezarlık , harmanyeri dahil)* :            5.210               dekar

                                                                                        TOPLAM :          287.551           dekar